سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲
۱۳:۴۵:۱۳

جذب نیروی کیفی در آموزش وپرورش مورد غفلت قرار گرفته است

استاندار اصفهان گفت: بیشترین تمرکز را بر روی کیفی سازی نیروهایی که در قالب معلم وارد مجموعه آموزش و پرورش می شوند بگذاریم.

استاندار اصفهان گفت: بیشترین تمرکز را بر روی کیفی سازی نیروهایی که در قالب معلم وارد مجموعه آموزش و پرورش می شوند بگذاریم.

۵ آبان ۱۴۰۱