سه شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲
۰۲:۵۰:۴۹

جزئیات دیگری از توافقات حوضه زاینده‌رود در جریان سفر وزرای کشور و نیرو به اصفهان:تسهیل اجرای سریع تر سه پروژه‌ تأمین آب استان، مهمترین توافقات نشست وزرای نیرو و کشور در اصفهان

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان، تأمین مالی و توافق به منظور اجرای هرچه سریعتر پروژه های تأمین آب اصفهان را از مهمترین نتایج نشست وزرای کشور و نیرو در اصفهان عنوان کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان، تأمین مالی و توافق به منظور اجرای هرچه سریعتر پروژه های تأمین آب اصفهان را از مهمترین نتایج نشست وزرای کشور و نیرو در اصفهان عنوان کرد.

۲۹ آبان ۱۴۰۲