جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲
۲۳:۵۹:۵۹

جوانان فریب خورده امروز، فرزندان ما هستند که اسیر دشمن شده اند

استاندار اصفهان گفت: گره زدن افکار نوجوانان و جوانان با معارف اهل بیت(ع) تکلیف انسانی، انقلابی، دینی و شیعی ماست. آن جوانان فریب خورده هم فرزندان ما هستند که باید دغدغه هر لحظه مان باشند.

استاندار اصفهان گفت: گره زدن افکار نوجوانان و جوانان با معارف اهل بیت(ع) تکلیف انسانی، انقلابی، دینی و شیعی ماست. آن جوانان فریب خورده هم فرزندان ما هستند که باید دغدغه هر لحظه مان باشند.

۱۱ آبان ۱۴۰۱