شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
۲۰:۴۵:۲۹

حضور استاندار اصفهان در آیین گرامیداشت روز خبرنگار در صداوسیمای مرکز اصفهان

حضور استاندار اصفهان در آیین گرامیداشت روز خبرنگار در صداوسیمای مرکز اصفهان

حضور استاندار اصفهان در آیین گرامیداشت روز خبرنگار در صداوسیمای مرکز اصفهان

۲۳ مرداد ۱۴۰۲
استاندار اصفهان در آیین گرامیداشت روز خبرنگار در صداوسیمای مرکز اصفهان حضور یافت و از تلاش های مجموعه خبرگزاری صداوسیمای اصفهان تقدیر کرد.

استاندار اصفهان در آیین گرامیداشت روز خبرنگار در صداوسیمای مرکز اصفهان حضور یافت و از تلاش های مجموعه خبرگزاری صداوسیمای اصفهان تقدیر کرد.

۲۲ مرداد ۱۴۰۲