دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲
۰۰:۰۶:۱۶

حضور شهردار اصفهان در سامانه تلفنی ۱۱۱ سامد

شهردار اصفهان با حضور در سامانه تلفنی ۱۱۱ سامد به سؤالات مردم پاسخ خواهد داد.

شهردار اصفهان با حضور در سامانه تلفنی ۱۱۱ سامد به سؤالات مردم پاسخ خواهد داد.

۶ شهریور ۱۴۰۲