شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۲:۵۳:۲۵

حضور میدانی مدیران ارشد استان اصفهان درمناطق درگیر بحران از بارش های اخیر

حضور میدانی مدیران ارشد استان اصفهان در مناطق درگیر بحران از بارش های اخیر

حضور میدانی مدیران ارشد استان اصفهان در مناطق درگیر بحران از بارش های اخیر

۲۸ بهمن ۱۴۰۱
از صبح امروز بیست و هفتم بهمن ماه، مدیران ارشد استان اصفهان به صورت میدانی و سرزده در مسیرهای مواصلاتی مسدود و درگیر بحران از بارش های اخیر حضور یافتند.

از صبح امروز بیست و هفتم بهمن ماه، مدیران ارشد استان اصفهان به صورت میدانی و سرزده در مسیرهای مواصلاتی مسدود و درگیر بحران از بارش های اخیر حضور یافتند.

۲۷ بهمن ۱۴۰۱