چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۱:۳۲:۴۷

حمایت رئیس جمهور از طرح انتقال آب دریای عمان به استان اصفهان/ دولت با تأمین اعتبار به اجرای هر چه سریعتر طرح انتقال آب از دریای عمان به اصفهان کمک می‌کند

رییس جمهور در بازدید از مرحله اول انتقال آب از دریای عمان به اصفهان گفت: دولت با تامین اعتبار به اجرای هر چه سریعتر طرح انتقال آب از دریای عمان به اصفهان کمک می‌کند.

رییس جمهور در بازدید از مرحله اول انتقال آب از دریای عمان به اصفهان گفت: دولت با تامین اعتبار به اجرای هر چه سریعتر طرح انتقال آب از دریای عمان به اصفهان کمک می‌کند.

۷ مهر ۱۴۰۲