سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲
۱۹:۵۵:۱۲

خط راه آهن مبارکه سفیددشت

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان ضمن بازدید از پروژه راه آهن مبارکه-سفید دشت نسبت به جبران و رفع خسارات وارد شده به منابع طبیعی و مردم تاکید کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان ضمن بازدید از پروژه راه آهن مبارکه-سفید دشت نسبت به جبران و رفع خسارات وارد شده به منابع طبیعی و مردم تاکید کرد.

۲۷ مهر ۱۴۰۱