جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱
۱۰:۲۳:۴۸

خواسته ها و مطالبات مردم منشور اقدامات دولت است

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان گفت: سایت فرمانداری شهرستان ها بایستی بستری مناسب برای ارائه اطلاعات و ارتباط با مردم باشد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان گفت: سایت فرمانداری شهرستان ها بایستی بستری مناسب برای ارائه اطلاعات و ارتباط با مردم باشد.

۱۶ آبان ۱۴۰۱