یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲
۱۱:۱۲:۵۰

دبیر کمیته آموزش و پژوهش ستاد انتخابات کشور: طرح جامع آموزش انتخابات با ۱۰ نوع برنامه مختلف تدوین و ابلاغ شده است

معاون آموزش و دبیر کمیته آموزش و پژوهش ستاد انتخابات کشور گفت: طرح جامع آموزش انتخابات تدوین و ابلاغ شده و ۱۰ نوع برنامه مختلف در این طرح پیش بینی شده است.

معاون آموزش و دبیر کمیته آموزش و پژوهش ستاد انتخابات کشور گفت: طرح جامع آموزش انتخابات تدوین و ابلاغ شده و ۱۰ نوع برنامه مختلف در این طرح پیش بینی شده است.

۲۲ آبان ۱۴۰۲