شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۲:۵۶:۱۶

درنشست شورای راهبری کاهش تصادفات استان مطرح شد:طرح درخواست ها و مطالبات استان اصفهان از رئیس پلیس راهور کشور

در نشست شورای راهبری کاهش تصادفات استان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: اعتباری که در حوزه ساخت و تکمیل زیرساخت‌های حمل و نقل به استان تخصیص داده شده نسبت به مشکلات استان محدود است.

در نشست شورای راهبری کاهش تصادفات استان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: اعتباری که در حوزه ساخت و تکمیل زیرساخت‌های حمل و نقل به استان تخصیص داده شده نسبت به مشکلات استان محدود است.

۱۴ اسفند ۱۴۰۱