دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲
۰۹:۰۳:۴۲

در آستانه دهه فجر: زنگ انقلاب با حضور استاندار اصفهان نواخته شد

در آیینی با حضور استاندار اصفهان، زنگ انقلاب در یکی از مدارس دولتی شهر اصفهان نواخته شد

در آیینی با حضور استاندار اصفهان، زنگ انقلاب در یکی از مدارس دولتی شهر اصفهان نواخته شد

۱۱ بهمن ۱۴۰۲