چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
۲۰:۲۰:۲۳

در آیین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان:استاندار اصفهان بر تشکیل دبیرخانه دائمی جهت رصد پژوهش های استان تأکید کرد

دکتر مرتضوی گفت: تشکیل دبیرخانه دائمی برای رصد پژوهش های استان می تواند با مد نظر قراردادن چند اولویت اساسی، به ارتقاء و رشد پژوهش و فناوری در استان کمک کند.

دکتر مرتضوی گفت: تشکیل دبیرخانه دائمی برای رصد پژوهش های استان می تواند با مد نظر قراردادن چند اولویت اساسی، به ارتقاء و رشد پژوهش و فناوری در استان کمک کند.

۲۰ آذر ۱۴۰۱