جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
۱۹:۲۴:۲۰

در آیین تقدیر از خادمان اربعین در حوزه حمل و نقل بیان شد:مشکلات صنف رانندگان به رییس جمهور منعکس خواهد شد

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: از مشکلات صنف رانندگان نامه ای را با امضای استاندار تهیه می کنیم و به شخص رییس جمهور می رسانیم تا در سطح کلان کشور برای مشکلات چاره اندیشی شود.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: از مشکلات صنف رانندگان نامه ای را با امضای استاندار تهیه می کنیم و به شخص رییس جمهور می رسانیم تا در سطح کلان کشور برای مشکلات چاره اندیشی شود.

۳ آذر ۱۴۰۱