چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۳:۲۳:۴۷

در حاشیه حضور استاندار در مرکز سامد بیان شد:از ابتدای امسال چهار جلسه ارتباط چهره به چهره استاندار با مردم برگزار شده است/مسکن و اشتغال دو اولویت مهم مدیریت استان

دکتر مرتضوی گفت: باتوجه به تأکیدات ریاست جمهوری در حوزه مسکن، از ابتدای سال جاری وقت و انرژی ویژه‌‌ای را در بازار مسکن در حوزه تعادل بخشی و جلوگیری از تورم در بازار مسکن صرف کردیم و توسعه مسکن و ساخت و سازها را در اولویت قرار دادیم.

دکتر مرتضوی گفت: باتوجه به تأکیدات ریاست جمهوری در حوزه مسکن، از ابتدای سال جاری وقت و انرژی ویژه‌‌ای را در بازار مسکن در حوزه تعادل بخشی و جلوگیری از تورم در بازار مسکن صرف کردیم و توسعه مسکن و ساخت و سازها را در اولویت قرار دادیم.

۱۹ تیر ۱۴۰۲