یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲
۱۰:۰۶:۴۹

در دیدار با معاون کنسولی وزارت امور خارجه مطرح شد:تأکید استاندار اصفهان بر ارتقای دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان به اداره کل

استاندار اصفهان گفت: این مطلب را به وزیر محترم امور خارجه مطرح کرده‌ام که مجموعه دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان اصفهان می‌تواند اداره کل ارتقاء یابد.

استاندار اصفهان گفت: این مطلب را به وزیر محترم امور خارجه مطرح کرده‌ام که مجموعه دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان اصفهان می‌تواند اداره کل ارتقاء یابد.

۱۸ تیر ۱۴۰۲