شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
۲۱:۲۶:۳۱

در دیدار سفیر زیمبابوه در ایران با استاندار اصفهان مطرح شد:تأکید بر گسترش ارتباطات میان ایران و زیمبابوه با محوریت اصفهان

سفیر زیمبابوه در ایران با استاندار اصفهان دیدار و درخصوص گسترش روابط میان این کشور با ایران با محوریت اصفهان گفتگو کرد.

سفیر زیمبابوه در ایران با استاندار اصفهان دیدار و درخصوص گسترش روابط میان این کشور با ایران با محوریت اصفهان گفتگو کرد.

۲۸ خرداد ۱۴۰۲