پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
۲۳:۴۷:۱۸

در دیدار معاون استاندار اصفهان با هیئت ازبکستان تأکید شد؛توسعه روابط میان اصفهان و شهرهای ازبکسان در حوزه میراث فرهنگی

در دیدار معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان با معاون میراث فرهنگی وگردشگری کشور ازبکستان، بر تبادل و اشتراک گذاری دانش مرمت آثار تاریخی، میان مرمت‌گران اصفهان و ازبکستان تأکید شد.

در دیدار معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان با معاون میراث فرهنگی وگردشگری کشور ازبکستان، بر تبادل و اشتراک گذاری دانش مرمت آثار تاریخی، میان مرمت‌گران اصفهان و ازبکستان تأکید شد.

۴ خرداد ۱۴۰۲