چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲
۱۵:۲۷:۱۹

در ستاد تنظیم بازار استان بررسی شد؛از اعلام گزارش وضعیت کالاهای اساسی تا تأکید بر تشدید نظارت ها در بازار

استاندار اصفهان در جلسه ستاد تنظیم بازار استان بر تشدید نظارت ها در بازار و حوزه کالاهای اساسی تأکید کرد.

استاندار اصفهان در جلسه ستاد تنظیم بازار استان بر تشدید نظارت ها در بازار و حوزه کالاهای اساسی تأکید کرد.

۱۱ بهمن ۱۴۰۱