پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۳:۲۵:۳۹

در سفر به شهرستان دهاقان مطرح شد؛ تأکید معاون استاندار اصفهان بر حمایت از سرمایه‌های انسانی شاغل در واحد‌های صنعتی

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان با اشاره به فعالیت‌های فعالین واحد‌های صنعتی، گفت: این افراد با عشق به وطن کار می‌کنند و صرفا برای کسب درآمد قدم به این میدان نگذاشته‌اند، این اقدامات زیبا باید نشر پیدا کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان با اشاره به فعالیت‌های فعالین واحد‌های صنعتی، گفت: این افراد با عشق به وطن کار می‌کنند و صرفا برای کسب درآمد قدم به این میدان نگذاشته‌اند، این اقدامات زیبا باید نشر پیدا کند.

۴ شهریور ۱۴۰۲