سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲
۱۶:۴۱:۴۹

در سفر دوروزه به استان هرمزگان صورت گرفت: پیگیری و بازدیدهای میدانی استاندار اصفهان از محل احداث آبگیر اختصاصی اصفهان در دریای عمان

استاندار اصفهان به منظور پیگیری روند احداث آبگیر اختصاصی طرح انتقال دریای عمان به اصفهان به استان هرمزگان سفر کرد.

استاندار اصفهان به منظور پیگیری روند احداث آبگیر اختصاصی طرح انتقال دریای عمان به اصفهان به استان هرمزگان سفر کرد.

۱۳ مرداد ۱۴۰۲