چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
۲۰:۳۷:۳۸

در سیاست گذاری ورزش باید با رویکردهای جدیدی به مسئله ورزش قهرمانی نگاه شود

استاندار اصفهان گفت: لازم است در سیاست گذاری حوزه ورزش با رویکردهای جدیدی به مسئله ورزش قهرمانی نگاه شود که قطعا این موضوع ریشه در یک نگاه متفاوت و متعالی تر در حوزه ورزش همگانی دارد.

استاندار اصفهان گفت: لازم است در سیاست گذاری حوزه ورزش با رویکردهای جدیدی به مسئله ورزش قهرمانی نگاه شود که قطعا این موضوع ریشه در یک نگاه متفاوت و متعالی تر در حوزه ورزش همگانی دارد.

۲۵ اسفند ۱۴۰۱