جمعه ۱ تیر ۱۴۰۳
۰۰:۱۶:۱۴

در شورای برنامه‌ریزی استان مطرح شد؛از سال آینده ۶۵ دهیاری استان بعنوان دستگاه اجرایی در نظر گرفته می شوند

براساس قانون بودجه سال جاری، می‌توان دهیاری‌ها را به عنوان دستگاه اجرایی در نظر گرفت، بر این اساس، ۶۵ دهیاری استان از سال آینده به دستگاه اجرایی تبدیل می‌شوند.

براساس قانون بودجه سال جاری، می‌توان دهیاری‌ها را به عنوان دستگاه اجرایی در نظر گرفت، بر این اساس، ۶۵ دهیاری استان از سال آینده به دستگاه اجرایی تبدیل می‌شوند.

۱۷ تیر ۱۴۰۲