چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۲:۳۴:۱۰

در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شد؛تأکید استاندار اصفهان بر تغییر نگاه حکمرانان در تأمین انرژی/برق صنایع خارج از زمان اعلام شده قطع نشود

استاندار اصفهان گفت: بایستی بررسی خسارات و عدم و نفع‌هایی که ناشی از قطعی برق صنایع وجود دارد با استدلال‌های قوی در سطح ملی عنوان و دنبال شود، این مهم را نیز در سطح کشور دنبال خواهیم کرد.

استاندار اصفهان گفت: بایستی بررسی خسارات و عدم و نفع‌هایی که ناشی از قطعی برق صنایع وجود دارد با استدلال‌های قوی در سطح ملی عنوان و دنبال شود، این مهم را نیز در سطح کشور دنبال خواهیم کرد.

۲۱ مرداد ۱۴۰۲