سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲
۱۹:۱۰:۱۱

در نشست با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مطرح شد:درخواست استاندار اصفهان مبنی بر بررسی مسائل آلودگی هوای اصفهان در کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا

استاندار اصفهان در نشست با معاون رئیس جمهور و رییس سازمان حفاظت گفت: تقاضای ما این است که مسئله آلودگی هوای اصفهان روی میز کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا بیاید و در خصوص مسایل اصفهان با گشاده دستی تصمیم گیری شود.

استاندار اصفهان در نشست با معاون رئیس جمهور و رییس سازمان حفاظت گفت: تقاضای ما این است که مسئله آلودگی هوای اصفهان روی میز کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا بیاید و در خصوص مسایل اصفهان با گشاده دستی تصمیم گیری شود.

۲۹ دی ۱۴۰۱