یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
۲۳:۳۲:۳۳

در نشست بررسی عملکرد شبکه بانکی با حضور وزیر اقتصاد مطرح شد؛تخصیص ها کارآمد و عادلانه باشد/ برخی دسترسی ها و اختیارات در حوزه بانک ها به استان ها داده شود

استاندار اصفهان در نشست بررسی عملکرد شبکه بانکی استان از وزیر اقتصاد خواست تا اختیارات بیشتری در حوزه بانک ها به استان واگذار شود.

استاندار اصفهان در نشست بررسی عملکرد شبکه بانکی استان از وزیر اقتصاد خواست تا اختیارات بیشتری در حوزه بانک ها به استان واگذار شود.

۵ آبان ۱۴۰۱