چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۳:۰۶:۱۶

در هجدهمین جلسه ستاد انتخابات استان صورت گرفت: بررسی وضعیت آمادگی استان و دو شهرستان نایین و خوروبیابانک برای برگزاری انتخابات

در هجدهمین جلسه ستاد انتخابات استان اصفهان، آمادگی استان بویژه دو شهرستان نایین و خوروبیابانک برای برگزاری انتخابات بررسی شد.

در هجدهمین جلسه ستاد انتخابات استان اصفهان، آمادگی استان بویژه دو شهرستان نایین و خوروبیابانک برای برگزاری انتخابات بررسی شد.

۲۶ شهریور ۱۴۰۲