شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
۲۲:۱۳:۱۲

در هشتمین جلسه ستاد انتخابات استان مطرح شد؛میزبانی اصفهان از همایش منطقه‌ای انتخابات با حضور شش استان

رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان از میزبانی اصفهان از همایش منطقه‌ای انتخابات در روزهای سیزدهم و چهاردهم تیرماه، خبر داد.

رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان از میزبانی اصفهان از همایش منطقه‌ای انتخابات در روزهای سیزدهم و چهاردهم تیرماه، خبر داد.

۱۱ تیر ۱۴۰۲