جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
۰۰:۵۴:۰۵

دشمن همواره در کمین نظام جمهوری اسلامی ایران است ،

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت:دشمن همواره در کمین نظام جمهوری اسلامی بوده ولی نباید اجازه ورود و تبعیت به آن را بدهیم.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت:دشمن همواره در کمین نظام جمهوری اسلامی بوده ولی نباید اجازه ورود و تبعیت به آن را بدهیم.

۲۵ مهر ۱۴۰۱