شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
۰۵:۳۰:۴۳

دمیده شدن جان دوباره به صنعت نساجی کشور؛احیای پلی اکریل و قرار گرفتن بر مدار توسعه

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: بسیاری از موارد توقیف شده شرکت پلی اکریل توسط بانک ها رفع توقیف شد و این شرکت با جدیت فعالیت خود را دنبال می کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: بسیاری از موارد توقیف شده شرکت پلی اکریل توسط بانک ها رفع توقیف شد و این شرکت با جدیت فعالیت خود را دنبال می کند.

۲۷ آذر ۱۴۰۱