چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲
۲۰:۳۹:۱۱

دیدار استاندار اصفهان با نایب رئیس مجلس ملی ویتنام

استاندار اصفهان با نایب رئیس مجلس ملی ویتنام و هیئت همراه دیدار کرد.

استاندار اصفهان با نایب رئیس مجلس ملی ویتنام و هیئت همراه دیدار کرد.

۱۳ آذر ۱۴۰۱