یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲
۱۱:۲۹:۰۱

دیدار استاندار اصفهان و نمایندگان استاندار با ۱۳ خانواده شهید و ایثارگر شهرستان اردستان

استاندار اصفهان در جریان سفر شهرستانی به اردستان، با خانواده شهیدان توکلی و نمایندگان استاندار نیز با ۱۲ خانواده شهید و ایثارگر این شهرستان دیدار و گفتگو کردند.

استاندار اصفهان در جریان سفر شهرستانی به اردستان، با خانواده شهیدان توکلی و نمایندگان استاندار نیز با ۱۲ خانواده شهید و ایثارگر این شهرستان دیدار و گفتگو کردند.

۱۷ تیر ۱۴۰۲