دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲
۰۸:۲۷:۵۳

دیدار دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری

دبیر ستاد تسهیل و رفع و موانع تولید کشور با سفر به اصفهان با سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری دیدار و از برخی مجموعه‌های تولیدی استان بازدید کرد.

دبیر ستاد تسهیل و رفع و موانع تولید کشور با سفر به اصفهان با سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری دیدار و از برخی مجموعه‌های تولیدی استان بازدید کرد.

۲۰ آذر ۱۴۰۲