یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲
۱۱:۱۳:۰۵

دیدار رئیس مجلس الجزایر با استاندار اصفهان/ استان های الجزایر و اصفهان آماده برای توسعه روابط اقتصادی

در دیدار رئیس مجلس شورای ملی الجزایر با استاندار اصفهان، بر توسعه روابط بین‌المللی میان استان های الجزایر و اصفهان تأکید شد.

در دیدار رئیس مجلس شورای ملی الجزایر با استاندار اصفهان، بر توسعه روابط بین‌المللی میان استان های الجزایر و اصفهان تأکید شد.

۱ شهریور ۱۴۰۲