سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲
۲۲:۵۱:۱۲

دیدار صمیمانه استاندار اصفهان با کارکنان اداره کل پست استان

دکتر سید رضا مرتضوی در دیدار با کارکنان اداره کل پست استان اصفهان ضمن بازدید از خدمات این اداره در جریان نحوه ارائه خدمات پستی به مردم قرار گرفت.

دکتر سید رضا مرتضوی در دیدار با کارکنان اداره کل پست استان اصفهان ضمن بازدید از خدمات این اداره در جریان نحوه ارائه خدمات پستی به مردم قرار گرفت.

۱۹ مهر ۱۴۰۱