شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۳:۵۳:۴۲

دیدار نمایندگان وزیر کشور با مادر شهیدان فخوری در اصفهان

در جریان دومین روز از سفر وزیر کشور و هیئت همراه به استان اصفهان، نمایندگان دکتر احمد وحیدی با مادر شهیدان فخفوری دیدار کردند.

در جریان دومین روز از سفر وزیر کشور و هیئت همراه به استان اصفهان، نمایندگان دکتر احمد وحیدی با مادر شهیدان فخفوری دیدار کردند.

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲