جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
۰۱:۱۹:۱۷

دیدار و گفتگوی سرکنسول روسیه در ایران با استاندار اصفهان

بوریس بورمیستروف سرکنسول روسیه در ایران با حضور در استانداری اصفهان با دکتر سیدرضا مرتضوی استاندار اصفهان دیدار و گفتگو کرد.

بوریس بورمیستروف سرکنسول روسیه در ایران با حضور در استانداری اصفهان با دکتر سیدرضا مرتضوی استاندار اصفهان دیدار و گفتگو کرد.

۴ آبان ۱۴۰۱