یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲
۲۱:۰۵:۱۹

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با حضور سرزده در نیروگاه شهید منتظری اصفهان:لازم است نیروگاه شهید منتظری اصفهان به روز و دانش بنیان شود/از مردم اصفهان عذرخواهی میکنیم

دکتر سلاجقه با حضور سرزده در نیروگاه شهید منتظری اصفهان ضمن عذرخواهی از مردم اصفهان به دلیل مازوت سوزی در این نیروگاه، گفت: با به روز رسانی نیروگاه شهید منتظری، راندمان تولید این مجموعه افزایش و مصرف آب آن کاهش می یابد.

دکتر سلاجقه با حضور سرزده در نیروگاه شهید منتظری اصفهان ضمن عذرخواهی از مردم اصفهان به دلیل مازوت سوزی در این نیروگاه، گفت: با به روز رسانی نیروگاه شهید منتظری، راندمان تولید این مجموعه افزایش و مصرف آب آن کاهش می یابد.

۲۹ دی ۱۴۰۱