دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲
۰۸:۳۴:۳۹

رئیس ستاد انتخابات استان: هزینه های تبلیغات نامزدهای انتخابات شفاف سازی می شود/ بررسی فرایند انتخابات در دو شهرستان گلپایگان و خوانسار

رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان گفت: در ستاد انتخابات استان نحوه فعالیت نامزدهای انتخاباتی در حوزه تبلیغات، به صورت ویژه مورد بررسی و گفت‌وگو قرار گرفت.

رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان گفت: در ستاد انتخابات استان نحوه فعالیت نامزدهای انتخاباتی در حوزه تبلیغات، به صورت ویژه مورد بررسی و گفت‌وگو قرار گرفت.

۱۵ بهمن ۱۴۰۲