چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۰۵:۱۸:۴۲

رئیس ستاد انتخابات کشور:وزارت کشور و ستادهای اُستانی انتخابات نباید هیچ سوگیری داشته باشند و ضرورت دارد از رأی مردم بعنوان حق الناس صیانت کنند

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: وزارت کشور و ستادهای اُستانی در انتخابات به عنوان مجریان برگزاری نباید هیچ سوگیری سیاسی داشته باشند و ضرورت دارد از رأی مردم به عنوان امانت و حق الناس صیانت کنند.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: وزارت کشور و ستادهای اُستانی در انتخابات به عنوان مجریان برگزاری نباید هیچ سوگیری سیاسی داشته باشند و ضرورت دارد از رأی مردم به عنوان امانت و حق الناس صیانت کنند.

۱۳ تیر ۱۴۰۲