سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲
۲۲:۵۶:۱۵

رسانه وظیفه انعکاس امور جامعه را دارد حتی اعتراضات!

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: انتظار ما از رسانه ها در ناآرامی های اخیر جهاد تبیین است تا علاوه بر بازگو کردن واقعیت ها راهکار درست نیز ارائه دهند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: انتظار ما از رسانه ها در ناآرامی های اخیر جهاد تبیین است تا علاوه بر بازگو کردن واقعیت ها راهکار درست نیز ارائه دهند.

۳ آبان ۱۴۰۱