سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲
۱۹:۴۹:۱۷

رسیدگی به اعتراض متقاضیان احداث و بهره برداری واحدهای صنعتی و تولیدی در کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان از برگزاری جلسه ذیل کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک و بررسی اعتراض متقاضیان احداث و بهره برداری واحدهای صنعتی و تولیدی در این کمیسیون، خبر داد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان از برگزاری جلسه ذیل کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک و بررسی اعتراض متقاضیان احداث و بهره برداری واحدهای صنعتی و تولیدی در این کمیسیون، خبر داد.

۳۰ مهر ۱۴۰۱