سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲
۲۰:۵۲:۱۵

رضایت عمومی، شاخص محورهای انتخاب دستگاه های اجرایی جشنواره شهید رجایی باشد

استاندار اصفهان گفت: رضایت عمومی یکی از شاخص هایی است که در انتخاب دستگاه های برتر در جشنواره شهید رجایی بایستی مورد توجه قرار بگیرد.

استاندار اصفهان گفت: رضایت عمومی یکی از شاخص هایی است که در انتخاب دستگاه های برتر در جشنواره شهید رجایی بایستی مورد توجه قرار بگیرد.

۲۴ مهر ۱۴۰۱