سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲
۱۷:۳۷:۵۵

رفع موانع از دو پروژه گردشگری در استان

در جلسه رفع موانع پروژه‌های گردشگری استان، مشکلات و موانع دو پروژه گردشگری در استان برطرف شد.

در جلسه رفع موانع پروژه‌های گردشگری استان، مشکلات و موانع دو پروژه گردشگری در استان برطرف شد.

۱۷ آبان ۱۴۰۲