یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
۲۰:۲۶:۰۸

رونق و پویایی روستاها با پنج محور اساسی و متوازن،

استاندار اصفهان گفت: تنها در صورتی می توانیم شاهد رشد و توسعه روستاها باشیم که در چندین محور اساسی اقدامات قابل توجهی انجام شود.

استاندار اصفهان گفت: تنها در صورتی می توانیم شاهد رشد و توسعه روستاها باشیم که در چندین محور اساسی اقدامات قابل توجهی انجام شود.

۲۷ مهر ۱۴۰۱