چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۰۶:۰۸:۳۵

رییس ستاد انتخابات استان: متقاضیان شرکت در انتخابات مجلس، حتما پیش ثبت نام کنند

رییس ستاد انتخابات استان: متقاضیان شرکت در انتخابات مجلس، حتما پیش ثبت نام کنند

رییس ستاد انتخابات استان: متقاضیان شرکت در انتخابات مجلس، حتما پیش ثبت نام کنند

۱۵ مرداد ۱۴۰۲