دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲
۰۸:۰۵:۵۸

ساختمان ثبت احوال شهرستان اصفهان پس از ۱۳ سال افتتاح شد

همزمان با ایام الله دهه فجر، ساختمان اداره ثبت احوال شهرستان اصفهان پس از ۱۳ سال افتتاح شد.

همزمان با ایام الله دهه فجر، ساختمان اداره ثبت احوال شهرستان اصفهان پس از ۱۳ سال افتتاح شد.

۱۸ بهمن ۱۴۰۲