جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
۱۹:۵۱:۳۰

سالن اجلاس سران ابرپروژه عمرانی استان اصفهان است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت:سالن اجلاس سران بعنوان ابرپروژه عمرانی استان بعد از گذشت ۱۰ سال از آغاز آن هنوز به بهره‌برداری نرسیده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت:سالن اجلاس سران بعنوان ابرپروژه عمرانی استان بعد از گذشت ۱۰ سال از آغاز آن هنوز به بهره‌برداری نرسیده است.

۳ آذر ۱۴۰۱