شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
۲۱:۴۱:۵۷

سانحه رانندگی خودروی حامل استاندار اصفهان در جریان سفر شهرستانی به جرقویه/ استاندار اصفهان در سلامت است

خودروی حامل استاندار اصفهان و هیئت همراه در جریان سفر به شهرستان جرقویه، دچار سانحه رانندگی شد.

خودروی حامل استاندار اصفهان و هیئت همراه در جریان سفر به شهرستان جرقویه، دچار سانحه رانندگی شد.

۳۰ شهریور ۱۴۰۲