چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۰۶:۳۹:۱۰

سرپرست جدید فرمانداری شهرستان کوهپایه معرفی شد

با حضور معاون، سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان، محمدجواد شمسی پور به عنوان‌ سرپرست جدید فرمانداری شهرستان کوهپایه معرفی شد

با حضور معاون، سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان، محمدجواد شمسی پور به عنوان‌ سرپرست جدید فرمانداری شهرستان کوهپایه معرفی شد

۲۰ شهریور ۱۴۰۲